Tủ đông sanden

Được xếp hạng 5.00 5 sao
5,880,000

Tủ đông Sanden intercool

Tủ đông Sanden intercool SNH 0155 150L

5,880,000
6,880,000
7,680,000

Tủ đông Sanden intercool

TỦ ĐÔNG SANDEN SNH 0355 400L

10,380,000

Tủ đông Sanden intercool

TỦ ĐÔNG SANDEN SNH 0455 – 500L

11,680,000
11,880,000
13,980,000
17,980,000
15,680,000

Tủ đông Sanden intercool

TỦ ĐÔNG SANDEN SNQ 0803 – 1500LIT

23,980,000
18,980,000

Tủ đông Sanden intercool

TỦ ĐÔNG SANDEN SNH 0605 – 600L

15,680,000

Tủ đông Sanden intercool

TỦ ĐÔNG SANDEN SNQ 0603 – 600L

13,680,000

Tủ đông Sanden intercool

TỦ ĐÔNG SANDEN SNQ 0503 – 500L

13,380,000

Tủ đông Sanden intercool

TỦ ĐÔNG SANDEN SNQ 0253 DUNG TÍCH 300L

7,980,000

Tủ đông Sanden intercool

TỦ ĐÔNG SANDEN SNQ 0153 150L

6,980,000

Tủ đông Sanden intercool

TỦ ĐÔNG SANDEN SNQ 0203 DUNG TÍCH 250L

7,380,000

Tủ đông Sanden intercool

TỦ ĐÔNG SANDEN SNQ 0403 – 400L

10,980,000
8,280,000

Tủ mát sanden

Tủ mát sanden 3 cánh

TỦ MÁT SANDEN SPM 1503 – 1600L

39,880,000